100% Cotton Pillowcase (10X12).  Fits our Knee Pillow (10X11).

Knee Pillowcase (10X12)

C$7.99Price